Dienstag, 15. November 2016

sav život je skriven u dizajnu


Kada je neko upitao Gurđijeva zašto je on opisao sebe kao prodavca tepiha, on je odgovorio: “Zašto trgovac tepiha? Odgovor je jednostavan. Ja prodajem znanje. Sve je u tepisima oko vas, sve. Čitajte! Sav život je sakriven u dizajnu.” Tepisi koji su bili na njegovim podovima i zidovima su bili tekstovi, priče koje treba da budu pročitane. Dizajn tepiha ili ćilima, kao i narodne priče, prenosi tradicionalno kulturno znanje sa jedne generacije na drugu. Gurđijev je uvek insistirao da su priča, mit, umetnost i ples duplikacija slogova i slova objektivnog jezika, i da simboli sakrivaju istinu.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen