Sonntag, 4. Juni 2017

Nikola Tesla tvrdio da je postojala civilizacija na Marsu!


"1937 godine Tesla je dao intervju da je nekada postojala civilizacija na Marsu ali zbog promjene magnetskih osobina Marsa itd. se civilizacija preselila u unutrašnjost Venere i da on ima komunikaciju sa njima."
Velimir Abramovič
(minuta 27:31)

G.I. Gurđijev takođe tvrdi u svojoj knjizi "Beelzebubove priče unuku" da je nekada postojala civilizacija na Marsu (i Saturnu)!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen